Logopèdia

El nostre servei de logopèdia està adreçat a infants i adolescents que necessitin superar dificultats, trastorns i patologies del llenguatge i de la comunicació.

Les alteracions del llenguatge poden tenir diferents manifestacions depenent de les funcions o àrees alterades. A continuació destaquem els trastorns i alteracions més freqüents que es treballen al centre de formació Teens Center:

Alteracions del llenguatge oral:

 • Retard del llenguatge

 • Trastorn específic del llenguatge

Alteracions del llenguatge escrit:

 • Dificultats en la lectoescriptura

 • Dislèxia

 • Disgrafia

 • Disortografia

Alteracions de la parla:

 • Dislàlia: Dificultats d’articulació dels sons

 • Disfèmia: Dificultats de fluència en la parla

Altres patologies per reforçar l’aprenentatge:

 • TDAH

 • Trastorns de l’espectre autista

 • Discapacitat Auditiva

El servei de logopèdia a Teens Center ofereix atenció individualitzada per al tractament, prevenció i assessorament en totes aquestes alteracions de la comunicació.

El logopeda, a partir de la valoració o detecció de necessitats de l’infant, realitzarà un pla d’intervenció per a tractar els diferents aspectes que incideixen en el desenvolupament del llenguatge de l’infant, tractant-se sempre d’un tractament individual, dissenyat específicament per les necessitats del nen o adolescent.

Horaris:

Les sessions són individuals i dutes a terme per una logopeda col·legiada.

La intervenció que es realitza és setmanal i les sessions tenen una durada de 1 hora.

 
 
 
 
 
Desarrollado por Corem Web

Política de privacitat i protecció de dades personals

S’informa que les dades personals que ha facilitat seran incloses en un fitxer automatitzat de selecció per al seu tractament informàtic per poder gestionar el procés de selecció, d’acord amb la llei 15/99 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.

 

Així mateix, coneix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent. Per fer-ho, s’ha d’adreçar a TEENS CENTER enviant un correu electrònic a info@teenscenter.es , o bé per correu postal al domicili de TEENS CENTER: c/iluro 64, baixos – 08302 Mataró,  indicant com a referència “Exercici de drets LOPD”