Tutories

Tutories Teens Center

PROGRAMA DE TUTORIA

Aquest programa està pensat per aquells alumnes que presenten dificultats en àrees concretes.

Amb cada alumne es fa una valoració de les seves necessitats i aptituds per tal d’elaborar una programació individualitzada i decidir la metodologia a utilitzar en cada cas.

  • Totes les matèries i nivells
  • Grups reduïts ( 4 alumnes màxim).
  • Grups de Primària, ESO i Batxillerat ( Totes les matèries).

PROGRAMES PER A NENS AMB DIFICULTATS EDUCATIVES ESPECIALS.

Dirigit a alumnes que presenten alguna dificultat específica que els impedeix un bon progrés en l’àmbit escolar.

  • Programes de treball de l’atenció i la concentració.
  • Programes de comprensió lectora.
  • Programes per reforçar la lecto-escriptura.

El treball es fa en grups molt reduïts i/o a nivell particular. Aquests programes, en ocasions, s’inclouen dins de les tutories per tal d’aplicar les destreses adquirides a les matèries escolars.

 
 
 
 
 
Desarrollado por Corem Web

Política de privacitat i protecció de dades personals

S’informa que les dades personals que ha facilitat seran incloses en un fitxer automatitzat de selecció per al seu tractament informàtic per poder gestionar el procés de selecció, d’acord amb la llei 15/99 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.

 

Així mateix, coneix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent. Per fer-ho, s’ha d’adreçar a TEENS CENTER enviant un correu electrònic a info@teenscenter.es , o bé per correu postal al domicili de TEENS CENTER: c/iluro 64, baixos – 08302 Mataró,  indicant com a referència “Exercici de drets LOPD”