Tutorías

 

Tutories Teens Center

PROGRAMA DE TUTORIA

Aquest programa està pensat per aquells alumnes que presenten dificultats en àrees concretes.

Amb cada alumne es fa una valoració de les seves necessitats i aptituds per tal d’elaborar una programació individualitzada i decidir la metodologia a utilitzar en cada cas.

  • Totes les matèries i nivells
  • Grups reduïts ( 4 alumnes màxim).
  • Grups de Primària, ESO i Batxillerat ( Totes les matèries).

PROGRAMES PER A NENS AMB DIFICULTATS EDUCATIVES ESPECIALS.

Dirigit a alumnes que presenten alguna dificultat específica que els impedeix un bon progrés en l’àmbit escolar.

  • Programes de treball de l’atenció i la concentració.
  • Programes de comprensió lectora.
  • Programes per reforçar la lecto-escriptura.

El treball es fa en grups molt reduïts i/o a nivell particular. Aquests programes, en ocasions, s’inclouen dins de les tutories per tal d’aplicar les destreses adquirides a les matèries escolars.

 
 
 
 
 
Desarrollado por Corem Web

Política de privacidad y protección de datos personales

Se informa que los datos personales que ha facilitado serán incluidos en un fichero automatizado de selección para su tratamiento informático para poder gestionar el proceso de selección, de acuerdo con la ley 15/99 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal.

 

Del mismo modo, conoce la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos incluidos en la legislación vigente. Para realizarlo debe dirigirse a TEENS CENTER enviando un correo electrónico a info@teenscenter.es, o bien por correo postal al domicilio de TEENS CENTER: c/iluro 64, baixos – 08302 Mataró, indicando como referencia “Ejercicio de derechos LOPD”